توری پرسی

توری پرسی

این محصول تولید شده از مفتول سیاه و گالوانیزه قطر مفتول 2/5 mm الی 6 mm از چشمه 13 m الی 63 m می باشد

این توری در ابعاد مختلف و مفتول های مختلف تهیه می شود .

                                 فروش به صورت کیلویی و برگی

کاربرد : در مصارف گوناگون از قبیل محصور نمودن باغ ها ، مراتع ، کارگاهها ، ساخت پالت ، سرند ، مناطق نظامی استفاده می شود .

 

امتیاز

امتیاز کاربران: 34.5% - 2 votes

توری پرسی

توری پرسی

توری پرسی این محصول تولید شده از مفتول سیاه و گالوانیزه قطر مفتول 2/5 mm الی 6 mm از چشمه 13 m الی 63 m می باشد این توری در ابعاد مختلف و مفتول های مختلف تهیه می شود .                                  فروش به صورت کیلویی و برگی کاربرد : در مصارف گوناگون از قبیل محصور نمودن باغ ها ، مراتع ، کارگاهها ، ساخت پالت ، سرند ، مناطق نظامی استفاده می شود .  
توری پرسی این محصول تولید شده از مفتول سیاه و گالوانیزه قطر مفتول 2/5 mm الی 6 mm از چشمه 13 m الی 63 m می باشد این توری در ابعاد مختلف و مفتول های مختلف تهیه می شود .                                  فروش به صورت کیلویی و برگی کاربرد : در مصارف گوناگون از قبیل محصور نمودن باغ ها ، مراتع ، کارگاهها ، ساخت پالت ، سرند ، مناطق نظامی استفاده می شود .  
35 out of 100 with 2 ratings
  • Rating
  • 445 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « گابیون توری حصاری »