توری پرسی

توری پرسی

توری پرسی تولید شده از مفتول سیاه و گالوانیزه قطر مفتول 2/5 mm الی 6 mm از چشمه 13 m الی 63 m می باشد. توری پرسی در ابعاد مختلف و مفتول های مختلف تهیه می شود .فروش توری پرسی و انواع دیگر توری ها مانند توری جوشی، توری حصاری، توری مش، توری مرغی صورت کیلویی و برگی به فروش می رسد.

کاربرد توری پرسی :

توری پرسی در مصارف گوناگون از قبیل

  • محصور نمودن باغ ها
  • محصور نمودن مراتع
  • محصور نمودن کارگاهها
  • ساخت پالت
  • سرند
  • جهت بالاتر بردن امنیت مناطق نظامی
  • بسیاری از کاربرد های دیگر .....

 

امتیاز

امتیاز کاربران: 81.29% - 7 votes

توری پرسی

توری پرسی

توری پرسی توری پرسی تولید شده از مفتول سیاه و گالوانیزه قطر مفتول 2/5 mm الی 6 mm از چشمه 13 m الی 63 m می باشد. توری پرسی در ابعاد مختلف و مفتول های مختلف تهیه می شود .فروش توری پرسی و انواع دیگر توری ها مانند توری جوشی، توری حصاری، توری مش، توری مرغی صورت کیلویی و برگی به فروش می رسد.
توری پرسی توری پرسی تولید شده از مفتول سیاه و گالوانیزه قطر مفتول 2/5 mm الی 6 mm از چشمه 13 m الی 63 m می باشد. توری پرسی در ابعاد مختلف و مفتول های مختلف تهیه می شود .فروش توری پرسی و انواع دیگر توری ها مانند توری جوشی، توری حصاری، توری مش، توری مرغی صورت کیلویی و برگی به فروش می رسد.
81 out of 100 with 7 ratings
  • Rating
  • 3907 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « گابیون توری حصاری »